Lokakarya Membuka Hati 1 & 2 Yogyakarta 01 & 02 April 2017

Lokakarya MEMBUKA HATI tingkat 1 & 2 (MH1 & MH2), tanggal 1 & 2 April 2017, di PADMAJAYA YOGYAKARTA

Pendaftaran: 0851-0313-0773, e-mail: [email protected]

Biaya Lokakarya :
– MEMBUKA HATI 1 = Rp 600.000,-
– MEMBUKA HATI 2 = Rp 750.000,-

Pemantapan MEMBUKA HATI 1 = Rp 150.000,-
Pemantapan MEMBUKA HATI 2 = Rp 150.000,-

Salam Kasih 🙂